Tariflər Açıqlama
Uçuşların sayı həftədə 3 dəfə
100q-dək 1.49 USD
100q-dan 200q-dək 1.99 USD
200q-dan 500q-dək 2.90 USD
500q-dan 750q-dək 3.99 USD
750q-dan 1kq-dək 4.90 USD
1kq və yuxarı 4.90 USD
Tariflər Açıqlama
Uçuşların sayı həftədə 1 dəfə
500q-dək 4.00 USD
500q-dan 750q-dək 6.50 USD
750q-dan 1kq-dək 7.50 USD
1kq-dan 10kq-dək 7.50 USD
10kq və yuxarı 6.50 USD
Tariflər Açıqlama
Uçuşların sayı həftədə 1 dəfə
500q-dək 5.50 USD
500q-dan 1kq-dək 7.90 USD
1kq-dan 10kq-dək 7.90 USD
10kq və yuxarı 7.50 USD
Top