Yükün ölçüsü 100 sm-dan artiqdirsa, o zaman həcm çəkisi ilə hesablanır

Top